Orgány BBZMF

Predseda BBZMF: 
Ing. Lukáš Berec, 0915 808 251 

Členovia Výkonného výboru BBZMF: 
Michal Béreš, 0905 731 343
Mgr. Peter Ryša, 0905 831 813
Mgr. Marián Sanitra
Ing. Ivan Širka, 0917 254 060

Kontrolór BBZMF:
Martin Porubský

Komisia rozhodcov a disciplinárna komisia:
Vladimír Kosec