|
Radoslav Blaško

Darovaním 2% zo svojich daní môžete podporiť malý futbal v Banskej Bystrici

BAN

Aj Banskobystrickému zväzu malého futbalu môžete darovať 2% zo svojich daní. Podporíte tým našu činnosť v rámci súťaží, ale aj mládež.


Príjem z 2% bude využitý na:

 • Organizovanie plynulého priebehu sezóny v našich súťažiach
 • Organizovanie Detskej ligy a Stredoškolskej ligy v malom futbale
 • Podporu rozvoja súťaže
 • Lepšie technické zabezpečenie pre tímy
 • Celkové zlepšenie podmienok pre všetky tímy a hráčov

 • Ako postupovať?

  A) zamestnanec

  1. Je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023.
  2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2023 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2%.
  3. V prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3%.
  4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si môžete stiahnuť TU aj s predvyplnenými údajmi Banskobystrického zväzu malého futbalu.
  5. Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2024. Adresu si môžete zistiť prostredníctvom priloženého u TU.

  B) fyzická osoba

  1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník - je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali).
  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolonky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:
  3. v daňovom priznaní typu A
  4. v daňovom priznaní typu B
  5. Obchodné meno (názov): Banskobystrický zväz malého futbalu
   Právna forma: Občianske združenie
   IČO: 53206789
   Sídlo: Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica
   IBAN: SK88 8330 0000 0027 0185 7073

  Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2024, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2024) na príslušný daňový úrad.

  C) právnická osoba

  1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  2. daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. - NOVINKA od roku 2016!
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania.

  submenu

  Tabuľka

  Banská Bystrica (BAN) Zimná liga
  # Tím Z Skóre Body
  1. FF Foot. Friends 12 200:74 36
  2. OSĽ OFK Sl. Ľupča 12 144:65 30
  3. BIA Bianconeri 12 133:78 27
  4. AQA Aquadux 12 103:80 24
  5. ENZ Enzo 12 98:64 24
  6. ARS Arsenal 12 87:71 22
  7. NEM FC Nemce 12 110:70 19
  8. JUN FC Juniperus 12 99:111 18
  9. PIN Pingoši 12 71:112 10
  10. VLK FC Vlkanová 12 87:139 8
  11. SPA Sparta 12 74:167 7
  12. YBB Young Boys 12 74:170 4
  13. ERI Erima "98" 12 56:135 1

  štatistiky

  Banská Bystrica (BAN) Zimná liga
  1. FF Filip Rafanides 58 Gólov
  2. FF Daniel Kohút 46 Gólov
  3. YBB Tomáš Šamulka 33 Gólov
  4. OSĽ Peter Lakomčík 29 Gólov
  5. BIA Ondrej Zeleňanský 28 Gólov
  6. JUN Vladimír Túry 28 Gólov
  7. OSĽ Samuel Ternuščák 26 Gólov